Acupunctuur verlaagt pijn en stress voor, tijdens en na operatie wegens gynaecologische kanker

februari 2023 Stress Oncologie Willem van Altena

Vrouwen die een operatie wegens een gynaecologische kanker ondergaan ervaren voor, tijdens en na de ingreep vaak veel stress en pijn. Een groep onderzoekers uit Haifa (Israël) heeft onlangs gekeken naar de mogelijke rol die acupunctuur zou kunnen spelen bij het voorkomen en verminderen van deze klachten.

Voor hun studie werden patiënten in drie behandelgroepen onderverdeeld. Vrouwen in groep A werden voorafgaand aan de operatie met ontspanningsoefeningen en massages behandeld, gevolgd door acupunctuur tijdens de operatie. In groep B kregen de vrouwen alleen maar preoperatieve massages en ontspanningsoefeningen. Groep C was de controlegroep waar vrouwen alleen de standaardbehandeling ondergingen, zonder aanvullende behandelingen.

De pijn- en stresslevels werden voor en na de operatie in kaart gebracht met de Measure Yourself Concerns and Wellbeing (MYCAW) en de Quality of Recovery (QOR-15) vragenlijsten.

Uiteindelijk deden 99 vrouwen mee aan de studie. Zij werden onderverdeeld in groepen A, B en C met respectievelijk 45, 25 en 29 deelnemers. De vrouwen in alle drie de groepen hadden grofweg dezelfde demografische achtergrond en deelden ook andere karakteristieken met betrekking tot hun ziektebeeld en de operatie.

Resultaten

Het bleek dat de postoperatieve QOR-scores aanzienlijk beter waren in groepen A en B als bij de vrouwen die de standaardbehandeling hadden ondergaan. Dat gold zowel voor ernstige pijnklachten als stress. Daarbij was de verbetering in de pijnscore het grootst bij de vrouwen die ook acupunctuur aangeboden hadden gekregen. Ook werd vastgesteld dat de vrouwen in groepen A en B beter scoorden op gebied van depressiviteit rondom hun operatie. En in de MYCAW-vragenlijsten bleek eveneens dat vrouwen in groep A een grotere verbetering lieten zien dan die in groep B.

De onderzoekers constateren dat preoperatieve interventies met ontspanningsoefeningen en massage een significante bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van angst en mogelijk ook depressiviteit na de operatie bij vrouwen die vanwege een gynaecologische kanker chirurgisch behandeld worden. Er is echter meer onderzoek nodig om het mechanisme vast te stellen achter het gunstige effect van acupunctuur op het verminderen van pijn tijdens en na de operatie.

Referentie

Ben-Arye E, Segev Y, Galil G, et al. Acupuncture during gynecological oncology surgery: A randomized controlled trial assessing the impact of integrative therapies on perioperative pain and anxiety. Cancer. 2023 Jan 17.