Adverteerders en partners

Het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL) beoogt op een snelle en goed toegankelijke wijze de actuele ontwikkelingen in de leefstijlgeneeskunde te volgen en objectieve, praktijkgerichte bij- en nascholing te bieden aan HBO/WO- en academische medische professionals klinisch werkzaam binnen dit veld, waardoor de kennis en awareness over leefstijlgeneeskunde worden bevorderd. De inhoud is peer reviewed en wordt aangestuurd door een onafhankelijke hoofdredactieraad (HRR).
Dankzij het NTvL is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de leefstijlgeneeskunde.

Het tijdschrift verschijnt in 2023 viermaal per jaar in gedrukte vorm en wordt online geplaatst op deze website. De NTvL e-newsletter verschijnt 8 keer per jaar in 2023.

U heeft een goed product dat bekendheid verdient? Of een organisatie/initiatief dat onder de aandacht moet worden gebracht? Wij helpen u graag verder! Contact opnemen