Over NTVL

Het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL) beoogt op een snelle en goed toegankelijke wijze de actuele ontwikkelingen in de leefstijlgeneeskunde te volgen en objectieve, praktijkgerichte bij- en nascholing te bieden aan HBO/WO- en academische medische professionals klinisch werkzaam binnen dit veld, waardoor de kennis en awareness over leefstijlgeneeskunde worden bevorderd. De inhoud is peer reviewed en wordt aangestuurd door een onafhankelijke hoofdredactieraad (HRR). Het tijdschrift staat open voor artikelen op zowel curatieve als preventieve leefstijlgeneeskunde, alsmede voor maatschappelijke relevante thema’s en opinieartikelen. De HRR en uitgever streven hierbij ernaar om zoveel mogelijk evidencebased informatie te geven aan lezers.

Vanzelfsprekend staat het NTvL open voor bijdragen van lezers. Spontane inzendingen van bijdragen kunnen – na beoordeling en goedkeuring door de HRR – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij ‘Aanleveren van artikelen’.


Hoofdredactieraad

Voorzitter hoofdredactieraad

Drs. C.K. Bos, huisarts, Huisartsen Vondelplein, Amersfoort

Hoofdredactieraad

Prof. dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar Preventie in de zorg, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen

Drs. A. Beeker, internist hemato-oncoloog, afdeling Interne geneeskunde, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

Dr. T.M. Bisseling, MDL-arts, afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten, Radboudumc, Nijmegen

Drs. D.P.M. van den Bogaert, longarts, afdeling Longziekten, Flevoziekenhuis, Almere

Dr. J. Deenik, onderzoeker, gezondheidspsycholoog en programmaleider leefstijl, afdeling Wetenschap, GGz Centraal, Amersfoort & assistent professor, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University, Maastricht

B. van Dolder, leefstijlcoach, Het Leefstijlburo, Gouda

Drs. R.C. van de Graaf, verslavingsarts en medisch directeur, Zorg van de Zaak Netwerk / Kannick, Utrecht

Dr. H.J.R. Hoenders, psychiater, hoofd Onderzoek en behandelzaken, CIP Lentis, Groningen & voorzitter CIZG

Dr. S. Köhler, universitair hoofddocent, Alzheimer Centrum Limburg & School for Mental Health and Neuroscience, afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht, Maastricht

Mw. E. de Kat, praktijkverpleegkundige, hbo-leefstijlcoach, begeleidingskundige i.o. (MA), supervisor, aspirant-bestuurder LVSC, adviseur NVvPO

Dr. J.J.W. Molema, gezondheidswetenschapper en wetenschappelijk adviseur, TNO Gezond Leven & Werk, Leiden

Dr. E.M. Noorda, chirurg-oncoloog, afdeling Chirurgie, Isala, Zwolle

Prof. dr. H. Pijl, internist-endocrinoloog, afdeling Interne geneeskunde, LUMC, Leiden

Drs. I.A. von Rosenstiel, kinderarts en integrative medicine consulent, Oncologisch centrum, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Prof. dr. D. van Schaardenburg, reumatoloog, afdeling Reumatologie, Reade, Amsterdam & hoogleraar Reumatologie, afdeling Reumatologie, Amsterdam UMC, Amsterdam

Prof. dr. M.L. Smidt, oncologisch chirurg, afdeling Heelkunde MUMC+ en GROW School for Oncology & Developmental Biology, MU, Maastricht

Prof. dr. M.A.E. de van der Schueren, lector Voeding, diëtetiek en leefstijl, Academie Paramedische Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen & hoogleraar Diëtetiek, afdeling Humane voeding en gezondheid, Wageningen University & Research, Wageningen

Prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunissen, hoofd Periconception epidemiologie, afdeling Verloskunde en gynaecologie & afdeling Kindergeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Prof. dr. I.H.M. Steenhuis, hoogleraar Preventie op het gebied van volksgezondheid, afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Drs. I.A.C. de Vries, huisarts en leefstijlarts, Vereniging Arts en Leefstijl, Utrecht 

Drs. J.C.F. van der Wielen, leefstijlarts & neuroloog in opleiding tot bedrijfsarts, NEXT Bedrijfsartsen, Nijmegen

Prof. dr. J. Zwerver, sportarts, SportsValley/Sportgeneeskunde, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede, en hoogleraar Sport- en beweeggeneeskunde, Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, Groningen


Aanleveren van artikelen

Auteursinstructies

Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden. Ook staat hierin vermeld hoe artikelen kunnen worden ingediend.

Copyright

Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en co‑auteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Medsuna BV. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle co‑auteurs en via e-mail of post naar ons toezenden.

Toestemming portretrecht

Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt waarbij de patiënt herkenbaar in beeld is, dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.


Abonnement

Wilt u een abonnement op NTvL? Registreer u dan hier

Contact

Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op.