2023, Nummer 1, Mei 2023

Inhoudsopgave

Van de hoofdredactie

LEEFSTIJLGENEESKUNDE: HOE, WAT EN WAAROM? EN WAAROM DIT TIJDSCHRIFT?

J.J.W. Molema, M.A.E. de van der Schueren, J. Deenik, C.K. Bos


Overzichtsartikelen

DE ZORGVERLENERSBENADERING VAN HET LEEFSTIJLGESPREK BINNEN DE ONCOLOGIE

N. Colen, W.W. Geense, L. Strobbe, H. Bloemendal, R. Verstralen, L.A.L.M. Kiemeney


HET DARMMICROBIOOM ALS REGISSEUR VAN ONS IMMUUNSYSTEEM

J. Penders, N. van Best


Maatschappij

DE KRACHT VAN HET NATIONAAL PREVENTIEAKKOORD

A. Stigter


AANPASSING VAN DE VOEDSELOMGEVING IS GEEN BETUTTELING MAAR VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR HET SUCCES VAN LEEFSTIJLGENEESKUNDE

M.P. Poelman, S.K. Djojosoeparto, S.C. Dijkstra, F.J. van Lenthe, E.W.M.L. de Vet, C.B.M. Kamphuis


Trends in Trials

ONDERSTEUNING VOOR AMBULANTE LEEFSTIJLINTERVENTIES (GOAL!) BIJ EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING: EEN QUASI-EXPERIMENTEEL STUDIEPROTOCOL

C.R. Noortman-van Meteren, M.M.E. van Schothorst, N.M. den Bleijker, B. Braakhuis-Keuning, J. Deenik


Leefstijl in de praktijk

‘RECOVERY RUN’: MEER DAN EEN RONDJE RENNEN

M.C. Boonstra