Articles

LEEFSTIJLINTERVENTIE PROMUSCLE LEIDT TOT STERKERE EFFECTEN IN DE PRAKTIJK

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

dr. B.G. Dorhout

SAMENVATTING

Op 21 januari 2022 promoveerde Berber Dorhout aan Wageningen University & Research op haar proefschrift, getiteld ‘Improving muscle health later in life – the wider benefits of adapting lifestyle interventions’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van promotor prof. dr. C.P.G.M. de Groot en copromotors dr. A. Haveman-Nies en dr. E. Doets. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:47–50)

Lees verder