Articles

LEEFSTIJLGENEESKUNDE: HOE, WAT EN WAAROM? EN WAAROM DIT TIJDSCHRIFT?

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

dr. J.J.W. Molema , prof. dr. M.A.E. de van der Schueren , dr. J. Deenik , drs. C.K. Bos

SAMENVATTING

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zien landen en gezondheidszorgsystemen zich voor de complexe uitdaging gesteld een antwoord te vinden op het al maar groeiend aantal mensen met één of meerdere leefstijlgerelateerde aandoeningen. Leefstijlgeneeskunde wordt steeds vaker genoemd als belangrijk onderdeel van de oplossing die nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit artikel geeft een overzicht van 1) de breedte, meerwaarde en beperkingen van leefstijlgeneeskunde, 2) de vraag waarom leefstijlgeneeskunde nu los staat van de reguliere geneeskunde en 3) hoe dit tijdschrift via kennisdeling wil bijdragen aan de verbinding van leefstijl, gezondheid en gedrag aan ziekte en zorg.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:5–10)

Lees verder

ONDERSTEUNING VOOR AMBULANTE LEEFSTIJLINTERVENTIES (GOAL!) BIJ EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING: EEN QUASI-EXPERIMENTEEL STUDIEPROTOCOL

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

C.R. Noortman-van Meteren MSc, M.M.E. van Schothorst MSc, N.M. den Bleijker MSc, ir. B. Braakhuis-Keuning , dr. J. Deenik

SAMENVATTING

Er is op dit moment geen structurele leefstijlondersteuning in de ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Gecombineerde Ondersteuning bij Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) biedt integrale multidisciplinaire ondersteuning gericht op een duurzame gedragsverandering in leefstijl. Deze studie evalueert de effectiviteit en implementatie van het GOAL!-programma.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:43–6)

Lees verder