Blootstelling aan luchtvervuiling tijdens zwangerschap kan leiden tot groter astmarisico

oktober 2022 Lucht & Klimaat Allergie Willem van Altena

Deense onderzoekers hebben een mogelijk verband gevonden tussen blootstelling aan luchtvervuiling voor de geboorte en een grotere kans op astma, allergische rhinitis en andere inflammatieziekten bij kinderen. Recent verscheen een artikel hierover in vakblad Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Er is toenemend bewijs dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling in de eerste levensfase een nadelig effect kan hebben op de luchtwegen, en dat dat kan leiden tot een verhoogd risico op astma bij kinderen. Tevens is er een verband waargenomen tussen blootstelling aan fijnstof en ultrafijn stof, en aan stikstofdioxide en ademhalingsziekten bij kinderen tussen 4 en 7 jaar oud. Er was echter nooit een afdoend onderzoek gedaan naar het mechanisme achter dit verband.

Luchtkwaliteit

Voor het onderzoek werden 700 Deense kinderen uit het COPSAC 2010-cohort gevolgd vanaf de 24ste week van de zwangerschap tot en met hun zesde verjaardag. Daarbij werd speciaal gekeken naar blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) en aan fijnstof met een diameter van ≤2,5 en ≤10 μm (PM2,5 en PM10). Bij elk woonadres werd in kaart gebracht hoe het er met de luchtkwaliteit gesteld was. Immuunmediators in het neusslijmvlies werden gemeten na 4 weken en na 6 jaar. Inflammatiemarkers in het bloed werden na 6 maanden gemeten, en DNA methylatie en genexpressie in het neusepithelium na 6 jaar.  

Na 6 jaar bleek 22,4% van de kinderen astma ooit ontwikkeld te hebben, en was 23,7% overgevoelig voor ingeademde allergenen. Bij 7,4% was sprake van acute astma, en bij 6,7% van de kinderen werd allergische rhinitis vastgesteld.

Verhoogd risico

Het bleek dat een grotere blootstelling aan NO2, PM2,5 en PM10 geassocieerd werd met een veranderd immuunprofiel van het neusslijmvlies bij 4 weken, wat zich na 6 jaar vertaalde op een toegenomen risico op het ontwikkelen van allergie van 2,68, en van een verhoogd risico op allergische rhinitis van 2,63. De blootstelling aan luchtvervuiling leidde ook tot een veranderd immuunprofiel in het bloed bij 6 maanden, dat het astmarisico na 6 jaar met 1,8 keer verhoogde. Prenatale blootstelling aan luchtvervuiling kon echter niet duidelijk geassocieerd worden met veranderingen in DNA-methylatie en genexpressie in het neusepithelium na 6 jaar.

Conclusie

Concluderend stellen de Deense onderzoekers dat prenatale blootstelling aan luchtvervuiling in verband te brengen is met immuunreacties aan het begin van het leven, die later kunnen leiden tot astma en allergische rhinitis. De bevindingen wijzen op een mogelijke impact van luchtvervuiling op het zich ontwikkelende afweersysteem van de foetus.

Referentie

Tingskov Pedersen CE, Eliasen AU, Ketzel M, et al. Prenatal exposure to ambient air pollution is associated with early life immune perturbations. J Allergy Clin Immunol. 2022 Sep 6:S0091-6749(22)01169-1.