Collageensuppletie draagt niet bij aan botvorming door sporten

maart 2023 Beweging Botgezondheid Diede Smeets
Sun rise, sun flare, rural landscape, misty.

Om osteoporose op oudere leeftijd te voorkomen is het belangrijk om op al op jonge leeftijd te werken aan botgezondheid. Het opbouwen van botmassa wordt naar mate men ouder wordt steeds moeilijker, met een piekmassa rond het 30e levensjaar. Zowel sporten en voeding kunnen het botmetabolisme beïnvloeden en het gebruik van collageensupplementen tijdens het sporten zou mogelijk de collageensynthese van bot kunnen bevorderen en daarmee de botmineraaldichtheid verhogen. Een solide wetenschappelijke onderbouwing voor deze claim ontbreekt echter.

Om te onderzoeken of collageensuppletie de voordelen van ‘high impact’ sportbeoefening op het botmetabolisme kan versterken is een gerandomiseerde ‘cross-over’-studie uitgevoerd door HAN University of Applied Sciences, Nijmegen en het MUMC, Maastricht. In de studie werden 14 gezonde mannelijke deelnemers geïncludeerd die 1 uur voorafgaand aan 5 minuten touwspringen ofwel 20 g gehydrolyseerd collageen ofwel placebo innamen. Dit deden ze één- of tweemaal daags gedurende 3 dagen, waarna bloedmonsters werden verzameld. Vervolgens werd de concentratie van meerdere botvormings- (P1NP) en botresorptiemarkers (CTX-I) gemeten. De deelnemers werden toegewezen aan drie studiegroepen:

  • JUMP+COL: inname van collageen voorafgaand aan éénmaal daags touwspringen
  • JUMP+PLA: inname van placebo voorafgaand aan éénmaal daags touwspringen
  • JUMP2+COL2: inname van collageen voorafgaand aan tweemaal daags touwspringen

Geen verschil in botvorming of –resorptie

In vergelijking met placebo leidde de inname van collageen tot significant hogere plasmaconcentraties van de aminozuren glycine, proline, hydroxyproline, lysine en hydroxylysine (p<0,001).  Zowel op baseline als 12 uur na het sporten werd geen significant verschil gevonden in de serumconcentratie van de botvormingsmarker P1NP tussen de JUMP+PLA- en JUMP+COL-groep. Ook de concentratie van de botresorptiemarker CTX-I verschilde niet tussen de JUMP+PLA- en JUMO+COL-groep.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat hun data bevestigt dat dagelijkse, kortdurende ‘high-impact’ sportbeoefening, op basis van een toename van P1NP-concentraties, de botvorming stimuleert. Suppletie met collageen versterkt dit effect echter niet. Botresorptie wordt niet beïnvloed door het onderzochte sportregime, en is in deze setting onafhankelijk van collageensuppletie.  

Referentie

Hilkens L, Boerboom M, van Schijndel N, et al. Bone turnover following high-impact exercise is not modulated by collagen supplementation in young men: A randomized cross-over trial. Bone 2023;116705.