Dagelijks slikken van multivitaminen lijkt cognitieve achteruitgang bij ouderen te vertragen

Smiling happy healthy middle aged 50s woman holding glass of water taking dietary supplement vitamin pill. Old women multivitamins antioxidants for anti age beauty.

Heeft het zin om dagelijks een multivitaminepilletje te slikken als je een gezond voedingspatroon volgt? Het uitgangspunt bij voedingsdeskundigen was altijd dat vitaminesupplementen eigenlijk onnodig zijn als iemand gezond en gevarieerd eet. Maar recent onderzoek van de universiteit van Harvard (Verenigde Staten) lijkt nu toch aan te tonen dat bijslikken van een multivitaminepil de ouder wordende hersenen wel degelijk een handje helpt.

Veel mensen van middelbare en oudere leeftijd slikken al dagelijks voedingssupplementen, maar het was nooit voldoende onderzocht of dat daadwerkelijk zin heeft. Onderzoekers van Harvard en Columbia University hebben nu een studie gedaan waarbij 3.500 60-plussers gedurende 3 jaar dagelijks een pil innamen. De helft van de proefpersonen slikte een multivitaminepil, de andere helft kreeg een placebo. Aan het eind van elk jaar werden alle deelnemers getest. Ze kregen allerlei cognitieve opdrachten, die ze thuis via de computer mochten uitvoeren. De focus lag darbij op de geheugenfunctie van de hippocampus, een gedeelte van de hersenen waarvan bekend is dat het achteruitgaat door ouderdom.

Aftakeling

Al na een jaar tekende zich een duidelijk verschil af tussen degenen die een vitaminesupplement slikten en degenen die een placebo innamen. Mensen uit de eerste groep presteerden duidelijk beter in de opdrachten dan die uit de tweede. De verbetering, die tot het einde van de studie bleef bestaan, kwam overeen met ongeveer drie jaar aan ouderdomsgerelateerde aftakeling. De hersenen van degenen die multivitamines slikten waren dus gemiddeld drie jaar jonger dan die van hun placebo slikkende leeftijdsgenoten.

Hart- en vaatziekten

Bij proefpersonen die leden aan hart- en vaatziekten was het effect van de multivitaminepil nog groter. In een eerdere studie met 2200 ouderen was al vastgesteld dat een dagelijkse multivitaminepil een positieve invloed had op de hersenen in het algemeen en de aandachtsspanne en het geheugen in het bijzonder. Ook toen was een groter effect te zien bij mensen met hart- en vaatproblemen. Waarom dat precies zo is moet nog nader onderzocht worden.

Precies welke vitaminen of mineralen het effect teweeg brachten is niet onderzocht. Maar de onderzoekers denken wel dat hun studie aantoont dat het ouder wordende brein gevoeliger is voor voedingsstoffen dan we dachten. Het maakt daarbij niet zoveel uit welke micronutriënten er nu exact verantwoordelijk zijn voor het positieve effect.

Geen compensatie

De onderzoekers denken dat het slikken van multivitaminen een veilige, simpele en betaalbare manier om de cognitieve gezondheid bij ouderen een boost te geven of in ieder geval de aftakeling te vertragen. Maar, waarschuwen zij, multivitaminen zijn geen compensatie voor een ongezonde leefstijl. Het positieve effect wordt alleen bereikt als de supplementen in combinatie met een gezond dieet worden ingenomen.

Referentie

Lok-Kin Yeung, Daniel M. Alschuler, Melanie Wall, et al. Multivitamin supplementation improves memory in older adults: a randomized clinical trial, The American Journal of Clinical Nutrition, 2023, ISSN 0002-9165, https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.05.011.