Dieetinterventies verminderen aanvalsfrequentie bij jonge patiënten met refractaire epilepsie

maart 2023 Voeding Neurologie Marjolein Haakman-Groot

In een nieuwe studie, onlangs gepubliceerd in JAMA Pediatrics, werd de effectiviteit en veiligheid van verschillende diëten ter preventie van epilepsieaanvallen bij kinderen onderzocht. Hier bleken alle onderzochte diëten effectief het aantal aanvallen te verminderen, echter werden sommige diëten vaker gestaakt wegens bijwerkingen.

Hoewel er steeds meer kennis is over de impact van diverse dieettherapieën op kinderen met geneesmiddel-resistente epilepsie, was tot dusver nog geen kwantitatieve vergelijking uitgevoerd tussen verschillende dieetinterventies. Een nieuwe studie van dr. Nagita Devi et al. voerde een systemische review en meta-analyse uit over data uit alle beschikbare gerandomiseerde klinische studies met dit onderwerp. Hierbij werd gezocht naar onderzoeken waarin een ketogeen dieet, middelketenvettendieet, aangepast Atkins-dieet of lage glycemische index-therapie werd toegepast bij refractaire epilepsie in de kindertijd.

De primaire uitkomsten van de studie waren de afname in epilepsieaanvallen op de korte termijn (binnen ≤3 maanden) en de frequentie van dieetbeëindiging wegens bijwerkingen.

Resultaten

Totaal werden 12 gerandomiseerde klinische studies geïncludeerd met tezamen 907 patiënten. Uit de meta-analyse bleek dat, vergeleken met standaardzorg, alle onderzochte dieettherapieën resulteerden in een aanvalsfrequentieafname van 50% of meer. De grootste kans om een deze afname te zien was bij het volgen van lage glycemische index-therapie (oddsratio [OR]: 24,7; 95%-BI: 5,3-115,4). Daarnaast vertoonden patiënten die het aangepaste Atkins-dieet (OR [95%-BI]: 11,3 [5,1-25,1]) of een ketogeen dieet (OR [95%-BI]: 8,6 [3,7-20,0]) volgden ook een sterk verhoogde kans om een ≥50% lagere aanvalsfrequentie te vertonen, in vergelijking met standaardzorg.

Wel werd gezien dat epilepsiepatiënten vaker stopten met de dieetinterventie wegens bijwerkingen wanneer zij een ketogeen dieet (OR [95%-BI]: 8,6 [1,8-40,6]) of aangepast Atkins-dieet (OR [95%-BI]: 6,5 [1,4-31,2]) volgden.

Conclusie

In deze studie werd gezien dat alle onderzochte dieettherapieën effectief waren in het verlagen van de aanvalsfrequentie op de korte termijn bij kinderen met geneesmiddelresistente refractaire epilepsie. Hierbij waren de lage glycemische index-therapie en het aangepaste Atkins-dieet vaker in staat de aanvalsfrequentie te verlagen, in vergelijking met het ketogeen dieet. Daarbij werd het Atkins-dieet minder vaak gestaakt wegens bijwerkingen dan het ketogeen dieet. De onderzoekers suggereren derhalve dat het Atkins-dieet mogelijk geschikter is voor patiënten uit deze populatie dan het ketogeen dieet. Echter zijn eerst nog directe ‘head-to-head’-vergelijkingen nodig om deze bevindingen te bevestigen.

Referentie

Devi N, Madaan P, Kandoth N, et al. Efficacy and Safety of Dietary Therapies for Childhood Drug-Resistant Epilepsy – A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Pediatrics 2023; doi:10.1001/jamapediatrics.2022.5648.