Gezondheidseffecten van cafeïneconsumptie nauwkeuriger in kaart gebracht

april 2023 Voeding Cardiovasculair Willem van Altena
A latte is a coffee drink made with espresso and steamed milk.

Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld, maar wat de gezondheidseffecten van koffieconsumptie zijn is nog niet volledig in kaart gebracht. Wetenschappers van de University of California in San Francisco (Verenigde Staten) voerden een prospectief, gerandomiseerd, case-crossover onderzoek uit om de effecten van koffieconsumptie op cardiale ectopie en aritmieën, dagelijkse stappentellingen, slaapminuten en serumglucosespiegels te onderzoeken. Recent werd de studie opgenomen in het New England Journal of Medicine.

In totaal werden 100 volwassenen uitgerust met een continu registrerend elektrocardiogram, een polsversnellingsmeter en een continue glucosemonitor. De deelnemers downloadden daarnaast een smartphone-applicatie om geolocatiegegevens te verzamelen.

Tekstberichten

Door middel van dagelijkse tekstberichten, verzonden over een periode van 14 dagen, kregen deelnemers willekeurig de opdracht om koffie te drinken of juist cafeïne te vermijden. Het primaire resultaat was het gemiddelde aantal premature atriale contracties per dag. Of de studiedeelnemers daadwerkelijk aan de opdrachten voldeden werd beoordeeld met behulp van door de deelnemers geregistreerde real-time indicatoren, dagelijkse enquêtes, vergoedingen voor op datum afgestempelde ontvangstbewijzen voor koffieaankopen en virtuele monitoring (geofencing) van bezoeken aan coffeeshops.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 39; 51% was vrouw en 51% was blank. De naleving van de willekeurige opdrachten werd als hoog beoordeeld. De consumptie van koffie werd in verband gebracht met 58 dagelijkse voortijdige atriale contracties in vergelijking met 53 dagelijkse voorvallen op dagen waarop cafeïne werd vermeden (rate ratio [RR], 1,09; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI], 0,98 tot 1,20; P=0,10).

Bevindingen

De consumptie van cafeïnehoudende koffie vergeleken met geen cafeïneconsumptie was geassocieerd met 154 en 102 dagelijkse premature ventriculaire contracties, respectievelijk (RR 1,51; 95% BI, 1,18 tot 1. 94); 10.646 en 9665 dagelijkse stappen (gemiddeld verschil, 1058; 95% BI, 441 tot 1675); 397 en 432 minuten nachtelijke slaap (gemiddeld verschil, 36; 95% BI, 25 tot 47); en serumglucosewaarden van 95 mg per deciliter en 96 mg per deciliter (gemiddeld verschil, -0,41; 95% BI, -5,42 tot 4,60).

De onderzoekers stelden vast dat consumptie van cafeïnehoudende koffie niet significant meer dagelijkse voortijdige atriale contracties teweegbracht dan het vermijden van cafeïne.

Referentie

Marcus GM, Rosenthal DG, Nah G, et al.Citation:Acute Effects of Coffee Consumption on Health Among Ambulatory Adults. N Engl J Med 2023;388:1092-1100