Incidentie en risicofactoren vastgesteld voor posttraumatische epilepsie na traumatisch hersenletsel bij kinderen

december 2022 Preventie Neurologie Marjolein Haakman-Groot
Boy talking to the doctor before polysomnography (sleep study)

Een nieuwe studie van dr. Frederick Mariajoseph (Monash University, Melbourne, Australië)  onderzocht de incidentie van en risicofactoren voor het ontwikkelen van posttraumatische epilepsie na traumatisch hersenletsel in een pediatrische populatie.1 De onderzoekers voerden een meta-analyse uit aan de hand van beschikbare literatuur die deze vorm van epilepsie onderzocht bij kinderen.

Posttraumatische epilepsie (PTE) is een bekende chronische complicatie die kan ontstaan na het optreden van traumatisch hersenletsel (‘traumatic brain injury’, TBI). Het ontwikkelen van deze epilepsie vormt een extra ziektelast voor deze individuen die al hersenletsel hebben opgelopen. In het afgelopen decennium is epilepsie na TBI steeds meer onderzocht bij volwassen patiënten, maar onderzoek in de pediatrische populatie is hierbij achtergebleven. Wegens fysiologische verschillen tussen volwassenen en kinderen is de verwachting dat epilepsie na TBI ook een andere impact op kinderen kan hebben. Bekend is al dat kinderen sneller een TBI oplopen, wegens nog ontwikkelende nekspieren en een hoge hoofd-lichaam-ratio.2 De incidentie van PTE na TBI is in een nieuwe meta-analyse onderzocht.1

Studie-opzet

In de meta-analyse werd alle literatuur omtrent het ontstaan van PTE na TBI bij een pediatrische populatie opgenomen, met uitzondering van studies waarin minder dan 10 kinderen waren opgenomen of er geen duidelijk afgebakende pediatrische groep was. De studie werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van PRISMA (‘Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse’).

Resultaten

Uit de analyse bleek dat de incidentie van PTE na TBI in een pediatrische populatie 10% was (95%-BI: 5,9-15). De kans op PTE was hierbij vergroot bij kinderen die vroeg epileptische aanvallen ontwikkelden (cumulatieve incidentieratio [CIR]: 7,28; 95%-BI: 1,09-48,4; p=0,040) of een intracraniale bloeding (CIR [95%-BI]: 1,60 [1,06-2,40]; p=0,024). Daarnaast was er een niet-significante trend zichtbaar van een hogere PTE-incidentie bij jongens ten opzichte van meisjes, en bij kinderen die een breinoperatie ondergingen.

Conclusie

In deze studie werden diverse risicofactoren vastgesteld voor het ontwikkelen van posttraumatische epilepsie na traumatisch hersenletsel. De onderzoekers bevelen aan deze risicofactoren nader te onderzoeken en richtlijnen op te stellen voor het management en zo mogelijk de preventie van PTE na TBI.

Referentie

  1. Mariajoseph FP, Chen Z, Sekhar P, et al. Incidence and risk factors of posttraumatic epilepsy following pediatric traumatic brain injury: A systematic review and meta-analysis. Epilepsia 2022;63:2802-12.
  2. Mok YK. Non-accidental injury in children—an update. Injury 2008;39:978– 85.