Ook binnen de kankerbehandelingen verdient leefstijl meer aandacht. Met het oprichten van leefstijlzorgloketten in steeds meer ziekenhuizen is de connectie met het paramedische en het sociale domein in de nulde- en eerstelijnszorg in de nabije toekomst veel gemakkelijker en wordt het hopelijk veel normaler dat oncologen allemaal zowel een kankerbehandelplan als een leefstijlzorgplan maken voor al hun patiënten.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:11-2)