Nieuw H3-Netwerk gaat zich bezighouden met link tussen hart- en hormoonklachten en ADHD

Happy mature woman holding a piece of paper heart shaped.

Recent onderzoek laat zien dat ADHD, hartklachten en hormonale stemmingswisselingen vaak bij dezelfde patiënten voorkomen. Vrouwen met ADHD hebben meer last van hart – en hormonale klachten dan gemiddeld en lopen hier onnodig lang mee rond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, lanceren psychiater prof. dr. Sandra Kooij, cardioloog dr. Janneke Wittekoek en gynaecoloog drs. Dorenda van Dijken vandaag, op Internationale Vrouwendag 8 maart het Hoofd-Hart-Hormonen (H3) Netwerk.

Het H3-netwerk wordt het eerste niet gesponsorde dus geheel onafhankelijke medische online platform met als doel om geïntegreerde zorg te stimuleren en te faciliteren om zo de zorg voor vrouwen te verbeteren. Met het H3-netwerk wordt kennis voor zowel professional als patiënt toegankelijker, waardoor vrouwen sneller en beter behandeld kunnen worden.

Empowerment

Via webinars, vragenlijsten en e-learnings wordt kennis beschikbaar gesteld voor de zorgprofessional en ervaringsdeskundige. „Vrouwen staan nu bijvoorbeeld op de wachtlijst bij zowel een psychiater als bij een gynaecoloog. Door de multidisciplinaire samenwerking te stimuleren en faciliteren wint de patiënt tijd en kan zij eerder geholpen worden,” zegt gynaecoloog Dorenda van Dijken.

Vrouwen met ADHD

Het is al langer bekend dat een groot aantal vrouwen onnodig lang rondloopt met gezondheidsklachten. Zo blijkt dat vrouwen met bijvoorbeeld ADHD bovengemiddeld vaak last hebben van hormonale stemmingswisselingen/depressie en hartklachten, vooral in de periode rond de overgang. Ook zijn er nog veel misverstanden over bijvoorbeeld ADHD bij vrouwen,  hartproblemen bij vrouwen, de overgang en hormoontherapie, waardoor vrouwen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben en/of onnodig lang op de wachtlijst staan: de ultieme reden om het H3-netwerk te creëren.

Als cardioloog houd ik me al jaren bezig met hartklachten bij vrouwen. De laatste tien jaar
zie ik steeds vaker dat deze klachten voortkomen uit een stukje onderliggend psychisch lijden of hormonale problemen. Daarom is het belangrijk om de juiste zorg te integreren en krachten te bundelen,” zegt cardioloog dr.Janneke Wittekoek.

Mannen en vrouwen hebben even vaak ADHD. Bij vrouwen wordt dit echter vaak pas ontdekt tijdens de overgang. Uit recent onderzoek van PsyQ is naar voren gekomen dat vrouwen met ADHD twee tot drie keer zo vaak premenstruele, postnatale en overgangsklachten hebben als de algemene bevolking. Uit een screening bij HeartLife Klinieken scoorde meer dan 1 op de 3 vrouwen met onbegrepen hartklachten ook positief op een scorelijst voor ADHD.

Andere psychische klachten

“Ons onderzoek is nu gericht op ADHD, maar we verwachten dat ook vrouwen met andere
psychische klachten zoals een bipolaire stoornis, PMDD, autismespectrumstoornis, angst
en/of depressie vergelijkbare klachten hebben als vrouwen met ADHD. In de toekomst
hopen we daar meer onderzoek naar te kunnen doen,” stelt psychiater prof. dr. Sandra
Kooij. Voor al deze vrouwen specifieke klachten biedt het H3-netwerk hopelijk een uitkomst.

De oprichters hebben nog een slotopmerking: “We willen dat zo veel mogelijk zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen zich bij ons aansluiten om het H3-netwerk nog meer kracht en samenwerking te kunnen laten bieden.”

Over de oprichters van het H3-netwerk

Professor dr. Sandra Kooij is psychiater bij PsyQ in Den Haag. Namens Parnassia Groep bekleedt zij de bijzondere leerstoel ADHD bij volwassenen aan Amsterdam UMC/VUMc. Ze is een van de eersten die signaleerde dat ADHD ook bij volwassenen voorkomt en heeft het bevolkingsonderzoek naar ADHD bij volwassen in Nederland geïnitieerd.

Drs. Dorenda van Dijken is gynaecoloog en verbonden aan het OLVG West in Amsterdam, ze is docent aan de opleiding voor verpleegkundig overgangsconsulenten aan de Breederode Hogeschool en voorzitter van de stuurgroep Women’s Health van de NVOG en voorzitter van de Dutch Menopause Society. Vanaf mei is ze tevens bestuurslid van de Europese menopauze vereniging (EMAS)

Dr. Janneke Wittekoek is gezondheidswetenschapper, cardioloog en gespecialiseerd in het vrouwenhart. Ze is ondernemer in de zorg en oprichter van HeartLife Klinieken. Ze is lid van de werkgroep Gender van de NVVC. Janneke Wittekoek heeft zes boeken geschreven waaronder Hart & Hormonen, dat ze samen met Dorenda van Dijken schreef.

Meer informatie

Bezoek de website van het H3-Netwerk op www.h3-netwerk.nl.