NWO honoreert 6 Nederlandse e-health projecten

Hospital, Healthcare And Medicine, Currency, Medical Insurance, Doctor

Uit de vorig jaar gelanceerde subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ van NWO zijn recentelijk zes projecten gehonoreerd. Het doel van deze call is om bij te dragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers en deze te bevorderen en behouden.

Met deze subsidie moet technologie effectief gemaakt worden om een gezonde leefstijl te bevorderen. Het idee daarachter is om de zorg en ondersteuning voor patiënten te verplaatsen naar de eigen leefomgeving en zo de druk op de zorgsector te verlichten.

Interdisciplinaire publiek-private consortia die onderzoek doen naar het doorontwikkelen en toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving mochten zich inschrijven op de financieringsaanvraag.

De zes gehonoreerde projecten zijn:

  • Technology Assisted Self-Management: Preventing Relapse and Crisis by the Severe Mentally Ill Themselves

Om recidiverende terugvallen bij mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) te voorkomen, wordt er samen met de EPA-doelgroep, zorgprofessionals, wetenschappers en ontwikkelaars, een digitaal zelfmanagementplatform ontwikkeld, dat passend is binnen de gespecialiseerde GGz.

  • SMART: development and evaluation of an AI-supported just-in-time adaptive lifestyle app to improve self-management in people with hip and knee osteoarthritis

Met expertise vanuit het medische veld, gedragswetenschap, technologie en kunstmatige intelligentie ontwikkelen de onderzoekers, samen met eindgebruikers, een inclusieve, gepersonaliseerde SMART-app. Deze geeft op het juiste moment passende ondersteuning in het managen van artrose met gepersonaliseerde gedragsmethodieken met als doel zelf-management, fysiek functioneren, participatie en zorggebruik te optimaliseren.

  • The HealthBox: a personalized, home-based eHealth intervention to treat metabolic syndrome and prevent its complications

Met het HealthBox project wordt iedereen met metabool syndroom een passend behandeltraject geboden in de thuisomgeving. Het is ontworpen samen met patiënten en zorgverleners en bestaat uit een virtuele coach, thuismeetapparatuur en koppeling aan bestaande lokale leefstijl activiteiten.

  • LIFTS: Healthy Lifestyle for low liTerate teenagerS

Met LIFTS willen de onderzoekers bijdragen aan een gezonde toekomst voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun sociale omgeving door effectief gebruik te maken van innovatieve gezondheidstechnologie die aansluit bij de behoeften, wensen en belevingswereld van deze jongeren.

  • Detox@home: remote monitoring and intervention during detoxification from addictive substances

Detox@Home ondersteunt het ontgiften van middelengebruik in de eigen leefomgeving door middel van intensieve monitoring met een digitaal platform voor zelfrapportage, telemonitoring van ontwenning, communicatie met behandelaars, en eHealth interventies. Dit platform maakt het mogelijk om snel in te grijpen bij dreigende ontwenninsgverschijnselen.

  • Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL)

DACIL heeft tot doel om mensen met een chronische obstructieve longziekte (‘chronic obstructive pulmonary diseaseCOPD) te ondersteunen in het omgaan met hun aandoening door een digitale coach te ontwikkelen die hen in de thuisomgeving in de gaten houdt. Door het beoordelen van het stemgeluid en de ademhaling geeft deze coach een behandeladvies als de COPD slechter wordt en leefstijladviezen om de COPD te verbeteren.