Onze partners

We krijgen steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies de potentie hebben om ziekten in remissie te brengen en medicatie (deels) overbodig te maken. In de praktijk wordt dit echter nog te weinig toegepast. Lifestyle4Health vindt dat leefstijlgeneeskunde een prominente plaats verdient in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten.

Vereniging Arts en Leefstijl wil Nederland gezonder maken door leefstijlgeneeskunde te implementeren in de gezondheidszorg. Het succesvol implementeren van leefstijl vereist multidisciplinaire samenwerking. Daarom zijn naast de huisarts ook zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn lid van Vereniging Arts en Leefstijl: zoals apothekers, medisch specialisten, POH-er, diƫtisten, leefstijlcoaches.