Suppletie met maïszetmeel kan mogelijk de bloeddruk verlagen

maart 2023 Preventie Cardiovasculair Diede Smeets
PD_08_12_12.tif

Uit studies met proefdieren is gebleken dat korte-keten vetzuren (‘short-chain fatty acids’, SCFA) de bloeddruk kunnen verlagen, maar of SCFA hetzelfde effect hebben in de mens is onbekend. Onlangs is een studie gepubliceerd in Nature cardiovascular research naar het effect van prebiotische suppletie met geacetyleerd en gebutyryleerd hoog-amylose maiszetmeel (‘acetylated and butyrylated high-amylose maize starch’, HAMSAB) bij patiënten met hypertensie.

De gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde fase II ‘cross-over’-studie includeerde 20 behandelingsnaïeve patiënten met hypertensie. De deelnemers werden gerandomiseerd toegewezen tot de inname van 40 g HAMSAB of placebo per dag, waarbij elke arm 3 weken duurde en er tussen de armen een 3-weekse ‘wash-out’-periode werd ingesteld. Het primaire eindpunt was een verlaging van de systolische bloeddruk en secundaire eindpunten waren onder andere veranderingen in cytokineniveaus in de circulatie, immuunmarkers en de darmflora.

Studie-armen

Er waren geen significante verschillen in leeftijd, sekse, BMI, 24-uurs bloeddruk en biochemisch profiel tussen de studiearmen. De deelnemers in de placebo-arm hadden echter wel meer HDL-cholesterol (p=0,02), LDL-cholesterol (p=0,04) en triglyceriden (p=0,03) op baseline dan de deelnemers in de HAMSAB-arm. Deze verschillen verdwenen in de loop van de studie.

Lagere systolische bloeddruk

De patiënten die HAMSAB innamen vertoonden een klinisch relevante verlaging van de 24-uurs systolische bloeddruk, onafhankelijk van leeftijd, sekse en BMI (p=0,027). De 24-uurs diastolische bloeddruk werd niet beïnvloed door de inname van HAMSAB (p=0,23). HAMSAB-suppletie leidde niet tot veranderingen in slagvolume, hartminuutvolume  of hartslag, maar wel tot afgenomen vaatweerstand (p=0,049). Daarnaast leidde de inname van HAMSAB tot hogere acetaat- en butyraatniveaus en een verschuiving in de darmflora naar meer SCFA-producerende bacteriën. Patiënten op HAMSAB-suppletie rapporteerden vaker buikpijn (p=0,024) en een opgeblazen gevoel (p=0,022) dan de patiënten in de placebo-arm.  

Conclusie

Prebiotische toediening van HAMSAB zou op basis van deze studie kunnen bijdragen aan de verlaging van de bloeddruk bij patiënten met hypertensie. Op deze wijze worden SCFA toegediend, wat nu naast bij proefdieren ook bij de mens effectief is gebleken in het verlagen van de bloeddruk.

Referentie

Jama HA, Rhys-Jones D, Nakai M, et al. Prebiotic intervention with HAMSAB in untreated essential hypertensive patients assessed in a phase II randomized trial. Nat cardiovasc res 2023;2:35-43.