Veganistisch dieet maakt moedermelk niet minder rijk aan vitamine B2 of carnitine

mei 2023 Voeding Gynaecologie Vrouwengezondheid Willem van Altena
Woman with baby in a wrap carrier cooking in the kitchen, cutting vegetables with knife on a chopping board. Interior of a cozy modern kitchen. Mother doing her chores.

Een veganistisch dieet heeft geen invloed op de concentraties vitamine B2 en carnitine in de moedermelk. Dit zijn voedingsstoffen die essentieel zijn voor de zich ontwikkelende zuigeling. Resultaten van een onderzoek van Amsterdam UMC zijn onlangs gepresenteerd op de 55e jaarvergadering van de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

Uit het onderzoek is gebleken dat zogende moeders die een veganistisch dieet volgen in vergelijking met moeders met een omnivoor dieet geen verschil vertonen in het gehalte aan vitamine B2 of carnitine, ondanks het feit dat deze nutriënten in de hoogste concentraties voorkomen in dierlijke producten. De studie weerlegt de veronderstelling dat veganistische diëten uit voedingsoogpunt niet volledig zijn, en dat zuigelingen van veganistische moeders die borstvoeding krijgen een verhoogd risico lopen op een tekort aan vitamine B2 of carnitine.

Voedingswaarde

Steeds meer mensen kiezen voor een veganistisch voedingspatroon. In de afgelopen vier jaar is het aantal veganisten alleen al in Europa verdubbeld. Hoofdonderzoeker dr. Hannah Juncker legt uit: “Het dieet van de moeder is van grote invloed op de voedingssamenstelling van moedermelk, die belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Met de wereldwijde toename van veganistische diëten, ook bij moeders die borstvoeding geven, bestaat er bezorgdheid over de voedingswaarde van hun melk. Daarom zou het belangrijk zijn te weten of de melkconcentraties van die nutriënten anders zijn bij lacterende vrouwen die een veganistisch dieet volgen.”

Vitamine B2 (riboflavine) is een belangrijke co-factor voor enzymen die betrokken zijn bij vele biologische processen. Eerdere studies hebben aangetoond dat een aanzienlijk tekort aan vitamine B2 bij zuigelingen kan leiden tot bloedarmoede en neurologische problemen.

Carnitine speelt een rol in het energiemetabolisme. Een tekort aan carnitine bij een zuigeling kan leiden tot een laag bloedsuikergehalte en tot cardiologische en neurologische problemen. Het was al bekend dat de inname van carnitine en de daaruit voortvloeiende plasmaconcentraties lager zijn bij veganisten dan bij omnivoren. Eerdere studies suggereren zelfs dat bepaalde vrouwen die borstvoeding geven hun consumptie van dierlijke producten moeten verhogen om tekorten tijdens de borstvoeding te voorkomen. Deze studie suggereert dat de invloed van een veganistisch dieet van de moeder op deze twee belangrijke nutriënten in melk minder groot is dan eerder werd gesuggereerd.

Geen risico

Hoewel de huidige studie melding maakte van lagere concentraties vrije carnitine en acetylcarnitine in serum bij moeders die een veganistisch dieet volgden, was er met name geen verschil in carnitineconcentraties in humane melk tussen de onderzoeksgroepen. Dr. Juncker vat de bevindingen als volgt samen: “De resultaten van onze studie suggereren dat de vitamine B2- en carnitineconcentraties in moedermelk niet worden beïnvloed door de consumptie van een veganistisch dieet. Deze resultaten suggereren dat een veganistisch dieet bij zogende moeders geen risico vormt voor de ontwikkeling van een vitamine B2- of carnitinetekort bij zuigelingen die borstvoeding krijgen. Deze informatie is nuttig voor moeders die borstvoeding geven en ook voor donormelkbanken, die melk verzamelen voor verstrekking aan premature kinderen die niet voldoende moedermelk krijgen.”

Referentie

Perbericht Amsterdam UMC