Adequate magnesiuminname beschermt ouderen tegen botontkalking in de heupen

maart 2023 Preventie Ouderengeneeskunde Dominique Vrouwenvelder
She's the chiropractor you want

Mensen vanaf 50 jaar lopen het risico osteoporose te ontwikkelen. Deze aandoening waarbij de botten ontkalken veroorzaakt jaarlijks wereldwijd 8,9 miljoen botbreuken. Magnesium speelt een belangrijke rol in de gezondheid van de botten en kan daarom een interessante voedingsstof zijn voor de preventie van botverlies en osteoporose. Een systematische review en meta-analyse van Nederlandse bodem poogt dit vermoeden te bevestigen.1

Om botten te laten groeien en in stand te houden zijn verschillende voedingsstoffen nodig. Voor de preventie van botverlies, en dus de bescherming tegen osteoporose, is bekend dat er een rol is weggelegd voor calcium en vitamine D.

Een andere voedingsstof die een rol speelt bij de gezondheid van de botten is magnesium. Deze voedingsstof is een cruciale cofactor voor enzymen die nodig zijn voor de synthese van botmatrix en speelt een rol bij de botvorming door de proliferatie van osteoblasten te stimuleren. Het is nog onduidelijk of magnesium hetzelfde effect kan hebben op de ontwikkeling van osteoporose als calcium en vitamine D.

Ouderen en magnesiumtekort

Vooral oudere volwassenen kunnen een risico lopen op een magnesiumtekort door een verminderde absorptie en een verhoogde uitscheiding van magnesium. Bovendien blijkt de inname van magnesium bij oudere volwassenen in verschillende westerse landen lager te zijn dan de aanbevolen inname (350 mg/dag voor volwassen mannen en 300 mg/dag voor volwassen vrouwen) voor volwassenen.3

Gezien de mechanismen waarmee magnesium de gezondheid van de botten kan beïnvloeden, het hogere risico op magnesiumtekort en leeftijdsgebonden botverlies, veronderstellen de auteurs dat een adequate magnesiuminname kan bijdragen tot de preventie van osteoporose.

Het doel van deze systematische review en meta-analyse was het onderzoeken van het effect van magnesiuminname uit welke bron dan ook op de botmineraaldichtheid (BMD), het botmineraalgehalte (‘bone mineral content’, BMC), botomzetmarkers en het fractuurrisico bij oudere volwassenen. Hiertoe werd systematisch gezocht met Embase, Medline Ovid en Cochrane Central vanaf het begin van de database tot oktober 2020. Alle studies die een verband legden tussen magnesiuminname en botgezondheidsresultaten bij volwassenen van ≥60 jaar werden geïncludeerd.

Magnesiuminname verhoogt botdichtheid

Zes cohortstudies, één case-control studie en vijf cross-sectionele studies werden geïncludeerd. De hypothese dat een adequate totale magnesiuminname resulteert in een hoger BMC en BMD en de botomzet onderdrukt en vervolgens het fractuurrisico bij oudere volwassenen (van 60 jaar of ouder) vermindert, werd getoetst.

Kwalitatieve evaluatie toonde een positieve trend tussen hogere magnesiuminname en hogere heup- en femurhals BMD. Meta-analyse van vier studies toonde een significante positieve associatie tussen magnesiuminname en heup BMD (gepoolde bèta: 0,03; 95%-BI: 0,01-0,06; p<0,05). Vanwege het beperkte aantal studies waarin deze uitkomsten werden beoordeeld konden er geen conclusies worden getrokken met betrekking tot BMC, totale lichaams- en lumbale wervelkolom BMD, botomzetmarkers en fractuurrisico.

Conclusie

Deze systematische review en meta-analyse geeft aan dat een hogere magnesiuminname een verhoging van de BMD van de heup en de femurhals kan ondersteunen.

De auteurs speculeren dat de combinatie van verschillende botvoedingsstoffen (calcium, vitamine D, eiwit, magnesium en mogelijk meer) wellicht nodig ia voor het meest optimale effect op de gezondheid van de botten en om de ontwikkeling van osteoporose uit te stellen of te voorkomen.

Referenties

  1. Groenendijk I, van Delft M, Versloot P, et al. Impact of magnesium on bone health in older adults: A systematic review and meta-analysis. Bone. 2022 Jan;154:116233.
  2. Farsinejad-Marj M, Saneei P, Esmaillzadeh A. Dietary magnesium intake, bone mineral density and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2016 Apr;27(4):1389-1399.
  3. Richtlijn magnesium Voedingscentrum, via https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/magnesium