Vroege verwijzing naar transplantatie kan uitkomsten verbeteren bij hematologische kankers

november 2022 Wetenschap Hematologie Marjolein Haakman-Groot

Tijdens het Chemotherapy Foundation symposium suggereerde dr. Sergio Giralt (MD, FACP) dat een vroege verwijzing voor stamceltransplantatie kan leiden tot een verhoogde toegankelijkheid tot transplantatie en celtherapie, en tevens tot verbeterde uitkomsten zal leiden bij patiënten met hematologische maligniteiten.1

Dr. Giralt is de Melvin Berlin chair in myeloomonderzoek en Geneeskundeprofessor aan het Weill Cornell Medical College in de Verenigde Staten. Tijdens zijn presentatie benadrukte hij het belang van een vroege verwijzing naar transplantatie in het verbeteren van de uitkomsten van AML-patiënten

Voordelen vroege verwijzing

Het traditionele verwijzingssysteem voor stamceltransplantatie is volgens Giralt inefficiënt en leidt tot complicaties zoals additioneel chemotherapiegebruik. Hij raadt aan om al vroeg een transplantatieconsult in te plannen, zo nodig virtueel. Op deze manier kan eerder worden gestart met het zoeken naar een donor, wordt de hoeveelheid chemotherapie voorafgaand aan de transplantatie geminimaliseerd en kunnen zo nodig comorbiditeiten of socio-economische zaken die een barrière voor de transplantatie zouden kunnen vormen, vast worden aangepakt.

Over oudere AML-patiënten deelde dr. Giralt het volgende mee: “We voeren steeds meer transplantaties uit bij patiënten van 70 jaar of ouder, waarbij de uitkomsten over de jaren zijn verbeterd met de vooruitgang in de conditioneringsregimes. De meeste grote transplantatieprogramma’s hebben ook een geriatrisch programma en daarbij wordt ook er ook vaak aan ‘prehabilitatie’ gedaan waarbij we de oudere patiënten fitter proberen te maken voor ze starten met het conditioneringsregime en de transplantatie.”

Een andere uitdaging bij het vroeg verwijzen naar een transplantatie is de ‘physician bias’, volgens dr. Giralt. Veel artsen zijn opgeleid in een tijd waarin er geen stamceltransplantaties uitgevoerd werden bij patiënten ouder dan 60 jaar of wanneer de uitkomsten naar verwachting ongunstig zouden zijn. Het kost tijd voor deze preconcepties verdwijnen en ook oudere patiënten vaker worden doorverwezen.

Toekomst van transplantaties

Ten slotte concludeerde dr. Giralt: “Huidige prospectieve studies in het veld van transplantaties zullen hopelijk de uitkomsten zover kunnen verbeteren dat in de toekomst alle patiënten met hoogrisico of matig-risico AML een transplantatie kan worden aangeboden.”

Referentie

  1. Giralt S, et al. Improving cell therapy outcomes: Can the referral process affect outcome? Presented at: 40th Annual Chemotherapy Foundation Symposium: Innovative Cancer Therapy for Tomorrow; Nov. 9-11, 2022.