Bij obesitas speelt niet alleen wat en hoeveel men eet een rol, maar ook hoe vaak en hoe snel

februari 2023 Voeding Obesitas Willem van Altena
Cute blonde boy eating large hamburger at fast food restaurant. Unhealthy meal for kids. Junk food. Overweight problem child.

Als het gaat om het voorkomen of behandelen van overgewicht en obesitas bij kinderen, dan gaat het niet alleen om wat iemand eet, en hoe veel iemand eet. Minstens zo belangrijk is hoe vaak iemand eet, en hoe snel. Recent onderzoek uit Spanje toont aan dat adipositas en andere cardiometabole risicofactoren worden beïnvloed door het eetgedrag bij kinderen in het algemeen.

Het blijkt dat snel eten correleert met een hogere calorie-inname, een hogere BMI en een hogere kans op obesitas en bepaalde metabole afwijkingen. De onderzoekers denken dat langer kauwen en verteren een verzadigingssignaal afgeeft, dat de voedselinname zou kunnen beperken.

Mediterraans voedingspatroon

In 7 Spaanse steden voerden de onderzoekers een prospectieve studie uit bij gezonde kinderen die 3-6 jaar waren in 2019-2021. De snelheid van voedselinname werd geraamd door ondervraging van de ouders (hoelang duren de 3 hoofdmaaltijden?). Op grond daarvan zijn de kinderen ingedeeld in drie groepen: trage, gemiddelde en snelle eters. Verder werd ook gekeken naar de kwaliteit van de maaltijden aan de hand van een lijst van 18 producten (waarvan er 14 normaal onderdeel van een gezond mediterraans voedingspatroon zijn), en werd de gemiddelde calorie-inname berekend door diëtisten. Ook is informatie verzameld over de persoonlijke en de familiaire voorgeschiedenis, de BMI van de moeder, de sociaaleconomische toestand, de lichaamsbeweging van het kind en de slaaptijd.

Bevindingen

Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren vertoonden snelle eters vaker overgewicht/obesitas (odds ratio 2,9, 95% BI: 1,8-4,4, p < 0,01), een grotere middelomtrek (β 2,6 cm, 95% BI: 1,5-3,8 cm), een hogere fat mass index (0,3 kg/m², 95% BI: 0,1-0,5 kg/m2) en een hogere bloeddruk (β 2,8 mmHg, 95% BI: 0,6-4,9 mmHg) en hielden die kinderen zich minder goed aan een mediterrane voeding (β – 0,5 punten, 95% BI: – 0,9 tot – 0,1 punten). Ze hadden een hogere glykemie (β 2,7 mg/dl, 95% BI: 1,2-4,2 mg/dl), maar er was geen significant verschil in de serumlipiden.

Al bij al liggen die resultaten in de lijn van de bevindingen van observatieonderzoeken bij Aziatische volwassenen en kinderen. Ook in die studies is een correlatie vastgesteld tussen de snelheid van eten en het gewicht, de middelomtrek en (in een aantal studies) en de bloeddruk.

De onderzoekers constateren dat volgens deze studie uitgevoerd bij Spaanse kinderen een correlatie lijkt te bestaan tussen snel eten en meer adipositas, een hogere bloeddruk, een hogere glykemie en een minder goed naleven van mediterraan dieet.

Referentie

Garcidueňas-Fimbres TE et coll.: Associations between eating speed, diet quality, adiposity, and cardiometabolic risks factors. J Pediatr., 2023; 252:31-39. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.08.024.