Combinatie van obesitasmedicijn en inslikbare maagballon laat veelbelovende resultaten zien

mei 2023 Overgewicht Innovatie Obesitas Willem van Altena
Women's bare feet on floor scales and measuring tape, weight 60-70 kilograms, top view. The idea of obesity, weight loss and excess weight

Op het Europese congres over obesitas dat van 17 tot en met 21 mei plaatsvindt in Dublin (Ierland) werden deze week resultaten gepresenteerd van een multicenter klinische studie naar de effectiviteit van een combinatiebehandeling van een inslikbare maagballon en een anti-obesitasmedicijn. Uit die Italiaanse studie door Ienca et al. bleek dat de combinatietherapie leidde tot bijna 19% gewichtsverlies na ongeveer 8 maanden.

Het gaat om een inslikbare maagballon van het Amerikaanse bedrijf Allurion, in combinatie met het medicijn liraglutide. Voor de retrospectieve studie, die werd uitgevoerd in 3 obesitascentra in Italië, Spanje en Egypte, kregen in totaal 181 patiënten met een BMI van 27 en hoger een Allurion maagballon, gevolgd door dagelijks een injectie met liraglutide vanaf 4 tot 16 weken na plaatsing van de ballon. De mediane duur van de medicamenteuze behandeling was iets meer dan 4 maanden (4,1 ± 2,2 maanden).

GLP-1 RA

Liraglutide is een zogeheten glucagon-gelijkende peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA). Deze stoffen zijn effectief gebleken bij de behandeling van obesitas en type 2 diabetes door het versterken van gevoelens van verzadiging en het onderdrukken van de eetlust. Liraglutide is een op recept verkrijgbare injectiemedicatie voor mensen met een BMI van 27 of meer. Het helpt bij het afvallen door de maaglediging te vertragen en de eetlust te verminderen. In Nederland wordt liraglutide sinds 2022 vergoed door de zorgverzekering.

App

Alle patiënten werden gedurende ten minste 6 maanden gevolgd door een multidisciplinair team met behulp van digitale monitoringinstrumenten, waaronder een speciale app. Deze digitale hulpmiddelen maakten virtuele consulten en persoonlijke ondersteuning tussen de kliniekbezoeken door mogelijk.

De proefpersonen verloren gemiddeld 13 kilo en 14 procent van hun lichaamsgewicht. Daarmee waren ze bijna driekwart van hun overgewicht kwijt en ging hun BMI met 4,5 punt omlaag. Aangezien de patiënten al met liraglutide waren begonnen voordat de ballon hun lichaam uit was, zijn de vroege effecten van het afslankmedicijn ook in deze cijfers meegenomen. Na het uitpoepen van de ballon kregen de deelnemers dagelijks een Mediterraan dieet voorgeschoteld om op gewicht te blijven en werden ze nog minstens zes maanden gevolgd door het team.

“Combinatietherapie geeft aanbieders flexibiliteit in het beheer van obesitas bij patiënten die extra gewichtsverlies of een grotere duurzaamheid nodig hebben”, zegt Dr. Roberta Ienca, hoofdauteur van de studie. “Het gebruiksgemak, het lage percentage bijwerkingen en de lage kosten van het Allurion Programma maken het een ideale primaire gewichtsverliestherapie die kan worden aangevuld met medicijnen of andere behandelingen.”

Bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen deden zich niet voor. De meeste aan de ballon gerelateerde bijwerkingen zoals misselijkheid, braken en buikkrampen werden met medicijnen behandeld. Wel werd bij vier deelnemers de ballon verwijderd wegens intolerantie, maagverwijding of vroegtijdig leeglopen van de ballon. Aan liraglutide gerelateerde bijwerkingen waren misselijkheid (16,5%), diarree (3,3%), constipatie (2,2%) en hoofdpijn (1,7%). In totaal stopten vier deelnemers met de behandeling vanwege tachycardie/borstpijn of gastro-intestinale symptomen.

Referentie

Oral Presentation Reference No: 0620 op het 30th European Congress on Obesity (ECO 2023) dat plaatsvindt van 17-20 mei 2023 in Dublin, Ierland. Ienca, R.; Ayuso, L.; Shahin, M. Swallowable intragastric balloon program and GLP1 agonist combined treatment for obesity: an international multicenter study.