Kanker gaat wereldeconomie in de komende dertig jaar mogelijk 25,2 biljoen kosten

De totale kosten van kanker voor de wereldeconomie zullen tussen 2020 en 2050 oplopen tot 25,2 biljoen internationale dollars, volgens een analyse van 29 vormen van kanker in 204 landen die is uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam, geleid door Simiao Chen van de universiteit van Heidelberg (Duitsland). Vijf soorten kanker zullen ongeveer de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

Uit de studie, die vorige maand in JAMA Oncology werd gepubliceerd, blijkt dat trachea-, bronchiale en longkanker het duurst zullen zijn, gevolgd door colorectale kanker, borstkanker, leverkanker en leukemie. (zie Figuur 1).

Figuur 1: Vijf soorten kanker zijn samen goed voor bijna de helft van het geld dat kanker de wereld kost.

Samen zullen deze vormen van kanker de komende 30 jaar ongeveer 12 biljoen internationale dollar kosten. Internationale dollars zijn een kunstmatige valuta die vaak wordt gebruikt bij economische analyses en vergelijkingen tussen landen.

Er zijn wel vaker schattingen gemaakt van de globale kosten van kanker – wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak – maar deze studies hebben voornamelijk gekeken naar een select aantal vormen van kanker. Om een vollediger beeld te krijgen, verzamelden Simiao Chen, gezondheidseconoom aan het Heidelberg Institute of Global Health in Duitsland, en haar collega’s economische en gezondheidsgegevens uit de hele wereld. Vervolgens maakten zij een model van de toekomstige kosten van kanker, waarbij de gegevens werden uitgesplitst naar land en kankertype.

Stoppen met werken

Afgezien van de directe kosten van de behandeling hebben diagnoses gevolgen voor de economie doordat mensen gedwongen worden te stoppen met werken en hun spaargeld uit te geven aan een behandeling. De analyse schat dat, zonder verdere investeringen in onderzoek en preventie, kanker de wereldeconomie de komende 30 jaar in totaal 25,2 biljoen dollar zal kosten aan gezondheidszorgkosten, verloren arbeid en besteed spaargeld.

Dure gezondheidszorg

Hoewel driekwart van de door kanker veroorzaakte sterfgevallen zich voordoet in landen met een laag of gemiddeld inkomen, blijkt uit de analyse dat meer dan de helft van de wereldwijde kosten van kanker zich juist voordoet in landen met een hoog inkomen, waarbij China en de Verenigde Staten de hoogste lasten dragen. Dit is gedeeltelijk te wijten aan hun grote bevolking, maar ook aan de extreem dure gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

Uit de studie bleek ook dat de kosten van bepaalde vormen van kanker wereldwijd verschillen. Borst- en baarmoederhalskanker zullen de grootste economische gevolgen hebben in Afrika bezuiden de Sahara, terwijl de rijke landen de hoogste kosten zullen hebben van kankers die vooral de vergrijzende bevolking treffen, zoals longkanker.

Dergelijke informatie kan beleidsmakers helpen te bepalen op welke kankersoorten zij zich in hun beleid moeten richten en landen ertoe aanzetten te investeren in kankeronderzoek en -preventie, meent Chen. “Het aanpakken van kanker is duur. Maar de kosten van het niet aanpakken van kanker zijn nog hoger.”

HPV-vaccinatie

In landen als China, waar longkanker veel voorkomt, zou beleid om tabaksgebruik te beteugelen en de luchtvervuiling te bestrijden een verschil kunnen betekenen, denkt Chen. Ook vaccinaties tegen het humaan papillomavirus, dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken, kunnen zinvol zijn, evenals bevolkingsonderzoeken op veelvoorkomende kankers als borst- en darmkanker.

Referentie

Chen S, Cao Z, Prettner K, et al. Estimates and Projections of the Global Economic Cost of 29 Cancers in 204 Countries and Territories From 2020 to 2050. JAMA Oncol. Published online February 23, 2023. doi:10.1001/jamaoncol.2022.7826