Vanaf 2024 structurele bekostiging voor aanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Obese boy eats a hamburger in a food court in a shopping center. junk food and unhealthy food concept

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is ruimte gemaakt om de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas beter vorm te geven. Nu is bekend geworden dat er vanaf 1 januari 2024 structureel geld wordt uitgetrokken om dit beleid te verwezenlijken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor prestaties en maximumtarieven vast voor de centrale zorgverlener en voor de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen.

De maatregel moet leiden tot beter passende zorg voor deze groep kinderen, en een betere leefstijl als gevolg. Aan andere randvoorwaarden wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland hard gewerkt. Denk dan aan effectieve zorgprogramma’s, voldoende en gekwalificeerde centrale zorgverleners en leefstijlcoaches.

Centrale zorgverlener

Het NZa besluit om de zorg voor kinderen met obesitas te bekostigen is tot stand gekomen na experimenten in Amsterdam, Arnhem en Maastricht. In Amsterdam experimenteerden de GGD Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met de functie van centrale zorgverlener. De centrale zorgverlener coördineert en zorgt voor afstemming tussen de zorg in het medisch domein en de hulp in het sociaal domein.

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum en zorgverzekeraars CZ en VGZ werkten met een centrale zorgverlener en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen. Onder begeleiding werkten kinderen aan het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. Ook in Arnhem experimenteerden Rijnstate en Menzis met deze ketenaanpak.

Meer informatie

Persbericht NZa