Veel wandelen en plantaardig dieet lijken kans op terugkeer prostaatkanker te verlagen

februari 2023 Beter leven met ziekte Oncologie Willem van Altena
Senior man eating vegetable. Close up.

Het eten van plantaardige voeding wordt in verband gebracht met verschillende gezondheidsvoordelen. Ook voor mensen met kanker blijken er gunstige resultaten geboekt te worden met een ‘plant-based’dieet. Onderzoekers uit San Francisco (V.S.) deden onlangs onderzoek naar het effect van een plantaardig dieet op prostaatkanker.

Voor hun studie onderzochten Vivian N. Liu en collega’s 2038 mannen met prostaatkanker in stadium T1 tot T3a, die waren ingeschreven in het Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE) register. Deze mannen hadden allen een voedselfrequentie vragenlijst (FFQ) ingevuld gemiddeld 31,5 maanden na de diagnose. De ‘algemene’ en ‘gezonde plantaardige’ voedingsindices (respectievelijk PDI en hPDI) werden berekend aan de hand van de FFQ.

Studiemethodiek

Multivariabele Cox proportional hazards modellen schatten aangepaste hazard ratio’s (HR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI) voor associaties tussen plantaardige diëten en het risico van progressie (recidief, secundaire behandeling, botmetastasen of overlijden) als primaire uitkomst, en recidief als secundaire uitkomst. De wetenschappers onderzochten ook of leeftijd, stadium, graad en wandeltempo de associaties veranderden.

De onderzoekers stelden 204 keer progressie vast, waarvan 169 als gevolg van biochemisch recidief, gedurende een mediane follow-up van 7,4 jaar na de FFQ. Mannen in het hoogste kwintiel van de PDI hadden een 52% lager risico van progressie (HR 0,48, 95% CI 0,36-0,65, p-trend<0,001) en een 53% lager risico van recidief (HR 0,47, 95% CI 0,32-0,68, p-trend<0,001) vergeleken met mannen in het laagste kwintiel.

Wandelen

Hoewel de hPDI geen verband hield met kankerprogressie of recidief in het algemeen (p-trend >0,05), hadden mannen in de hogere kwintielen een statistisch significante vermindering van het risico op recidief. Onder mannen ouder dan 65 jaar was een grotere consumptie van een gezond plantaardig dieet geassocieerd met een lager risico van terugkeer van de prostaatkanker (HR 0,41, 95% CI 0,24-0,7, p-trend=0,03). Bovendien hadden mannen in het hoogste PDI-kwintiel onder degenen met een stevig/snel wandeltempo (minstens 3 uur per week) een 56% (HR 0,33, 95% CI 0,26, 0,73) lager risico op ziekteprogressie, en een 59% (HR 0,41, 95% CI 0,25, 0,68) lager risico op terugkeer van de kanker. Graad en stadium veranderden de associaties tussen beide indices en progressie of recidief niet.

Conclusies

Concluderend stellen de Amerikaanse onderzoekers dat de studie enig bewijs levert voor de gedachte dat plantaardige voedingspatronen geassocieerd zijn met een lager risico op progressie en recidief bij prostaatkanker. Dat effect is nog sterker bij oudere mannen en mannen die regelmatig met hoge intensiteit wandelen. Overlevenden van prostaatkanker zouden voedings- en bewegingsadviezen kunnen krijgen om de klinische resultaten na diagnose te verbeteren en de kans op ziekteprogressie of terugkeer van de ziekte te verkleinen.

Referentie

Loeb S, Fu BC, Bauer SR, et al. Association of plant-based diet index with prostate cancer risk. Am J Clin Nutr. 2022 Mar 4;115(3):662-670. doi: 10.1093/ajcn/nqab365. PMID: 34791008; PMCID: PMC8895206.